Foreningen Fantasticon

Foreningen Fantasticon blev under navnet SF-Fan stiftet i 2008 for at sikre at der bliver afholdt en årlig dansk festival for science fiction, fantasy og horror.

Medlemskab af Foreningen Fantasticon giver  gratis entré til årets festival. Udover adgang til festivalen får man mulighed for at deltage i generalforsamlingen og påvirke Foreningen Fantasticon fremover.
Et medlemskab gælder kun for et bestemt år og giver kun adgang til det pågældende års festival. Medlemmer vil naturligvis blive indkaldt til den årlige generalforsamling, og kontaktet når det er tid til at forny medlemskabet.

Foreningen Fantasticon to opgaver er at udpege en eller flere koordinatorer og at have styr på økonomien. Resten af opgaverne ligger i arrangørgruppen, som koordinatoren/e sørger for at etablere.

Bestyrelsen i Foreningen Fantasticon består i 2012 af:
Susanne Hodges (formand)
Jesper Rugård (kasserer)
Klaus Æ. Mogensen (menig medlem)
Lars Ahn Pedersen (suppleant)

Årets koordinator er Flemming R. P. Rasch

Foreningen Fantasticon kan kontaktes på 2012fantasticon.dk

Betaling af medlemskab:
reg 2257
nr 4379830078
IBAN DK9520004379830078
Swift NDEADKKK

Husk at anføre tydeligt navn, adresse og mailadresse ved indmelding.