J-H Rosny

Den belgiske forfatter J.-H. Rosny er en af de store faderskikkelser i science fiction genren. Men da forfatterskabet er på fransk, er det nok de færreste danskere der har læst det. Ikke destomindre har Rosny på linie med Verne og Wells skabt dét fortællerum som vi i dag anser for naturligt i science fiction genren. Det var således Rosny der skrev den første forhistoriske roman, filmatiseret som Kampen om Ilden, skrevet lige efter Darwins udviklingslære var præsenteret for første gang, og det var Rosny der dannede ordet astronaut til at beskrive en rumrejsende. Det er også Rosny som for første gang skrev egentlig videnskabelig fiktion (set ift fiktion om videnskab), og dermed blev Hard SF subgenrens stamfader.

Knud Larn vil i dette foredrag gennemgå forfatterskabet for ikke-fransk kyndige og sammenligne dets store innovative evne med de andre, hos os mere kendte, faderskikkelser, især med Verne, Wells og Gernsback.