Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling i sf-fan d. 7/11 2011 k. 19 i Valby Kulturhus.

Til stede: Jesper Rugård, Lars Ahn, Bente Riis, Spritt Schapiro, Susanne Hodges, Flemming Rasch m.fl.

1. Indkaldelsen var rettidig. Flemming blev valgt til dirigent, Spritt tog referat (renskrevet af Flemming).

2. Bestyrelsens beretning.
Planen var at lave en lille con i 2011 for at have krudt til en stor con i 2012. Planen lykkedes. Vi er dog kommet i gang lidt sent, da der er brugt meget tid på at finde æresgæster til 2012. Mange har afslået efter at vi har måttet vente flere måneder på svar.
Det er svært at reklamere for con’en uden at kende de store navne, men det er nu lykkedes at finde et stort navn.

Målet for con’en 2011 var 50 gæster, dette er nået. Der kom ca. 83 inkl. arrangører og standholdere.

Der var bøvl med at caféen ikke solgte mad uden forudgående bestilling, hvilket vi ikke blev oplyst om. Det besværliggjorde frokost, hvor man måtte opsøge spisesteder i nærheden.
Der var ikke noget personale fra Kulturhuset til stede, hvilket gav en del problemer med blandt andet nøgler til lokalerne og affaldsposer.

Overordnet gik det godt. Arrangørgruppen er tilfreds.

3. Regnskab
Overskud på ca. 3000.
Få udgifter: Ingen æresgæster og billige lokaler.
Lidt uklarhed med aftaler vdr. stand-personale som kommer gratis ind og betaling for stande. En del ”gratister”.
Ingen auktion og kun minimal indtægt fra bogsalg.
Godkendt af revisor (Bente).

4. Næste års con
Koordinator: Flemming Rasch.
3 dages con fra fredag eftermiddag til søndag aften.
Har fået ja fra en æresgæst – Alastair Reynolds. Prøver at finde en til.
Vanløse Kulturhus. Dyrere, men bedre lokaler.
En del diskussion om alternative lokaler, som f.eks. skoler.
Der kunne godt bruges mere arbejdskraft til f.eks. at søge om penge (vi har kun søgt Vanløse Kulturudvalg).
Diskussion om støttearrangementer.
Et lille pr-budget (i modsætning til intet i 2011).
Godkendt af generalforsamling (skal endeligt godkendes af bestyrelse).

5. Kontingent 2012
250 kr. (svarende til entre for de tre dage).

6. Forslag:
Vedtægtsændringer:
Forslag fra Rasmus Wichmann vdr. paragraffen om samarbejde med andre foreninger, som foreslås ændret fra ”så vidt muligt” til ”skal”: Enstemmigt afvist.
Forslag fra Rasmus Wichmann vdr. at ændre valg af en koordinator til valg af en styregruppe: Et kompromisforslag om at lade bestyrelsen afgøre om den vil udpege en koordinator eller en gruppe af koordinatorer blev vedtaget.
Forslag fra Flemming Rasch om at ændre foreningens navn til ”Fantasticon”, dog således at navnet bliver ”Foreningen Fantaasticon”, for at skelne det fra arrangementet.

7. Valg af bestyrelse.
Jesper Rugård valgt, da Flemming Rasch trak sig som bestyrelsesmedlem.
Lars Ahn valgt som suppleant (for Anders Hilskov)
Susanne Hodges og Klaus Mogensen genvalgt.

8. Revisor
Bente Riis valgt.

9. Eventuelt
Koordinatoren (Flemming) opfordres til at nedskrive tips til kommende koordinator, da han har meddelt at han ikke stiller op som koordinator i 2013.
Jesper Rugård eller Susanne Hodges kan muligvis overtales til at overtage.

Bestyrelsen består herefter af:
Susanne Hodges (formand)
Jesper Rugård Jensen (kasserer)
Klaus Æ. Mogensen
Lars Ahn Pedersen (suppleant for Anders Hilskov)