June 1. – 2. 2024


På dansk

Vores hjemmeside er på engelsk af hensyn til dem som ikke kan dansk, men en god del af Fantasticon foregår stadig på dansk.

Fantasticon startede i 2004 med et ganske lille arrangement, som den nystiftede forening Fantastik stod for. Der er stadig mange medlemmer af foreningen Fantastik involveret i at planlægge Fantasticon, men i det meste af sin levetid har Fantasticon faktisk været en selvstændig forening, som tidligere hed sf-fan, men har skiftet navn til Fantasticon. Alle medlemmer af Fantasticon (tilmeldte) er også medlem af foreningen (uden dog at hæfte for noget), med ret til at deltage i generalforsamlingerne, der bliver annonceret her på hjemmesiden samt på Facebook. Hvis man har ideer til fremtidige Fantasticon’er, eller måske endda vil prøve at stå for planlægningen af en, er det bare at dukke op! Men man er naturligvis også velkommen til bare at dukke op og få et indblik i hvordan Fantasticon organiseres. Siden coronatiden har vi afholdt møderne online, så du kan deltage uanset hvor du bor. Kontakt os på info@fantasticon.dk eller via Facebook. Foreningens vedtægter kan findes her.

Fantasticon har siden starten været støttet af både lokaludvalg og diverse foreninger, men får for tiden ikke nogen form for offentlig støtte (bortset fra lån af lokaler hos Støberiet i 2022). Vores indtægter kommer fra billetsalg, salg af bøger samt to foreninger der sponsorerer os:

Science Fiction Cirklen

Foreningen Fantastik