Auktion og generalforsamling

Onsdag den 18. marts er der auktion til fordel for Fantasticon.

Det er (desværre) ikke gratis at arrangere Fantasticon, så derfor er der auktion i Valby Kulturhus med brugte bøger, tegneserier, film, spil etc. Indtægterne fra salget vil gå til at dække udgifterne til årets Fantasticon.

Mød op kl. 19, hvis du har brug for at få udvidet samlingen eller få udfyldt et hul. Du er også velkommen til at møde op med bøger og lignende, som du vil donere til auktionen. I så fald kan du dukke op allerede fra kl. 18.30 i lokale 4 på 3. sal.

Hvis du ikke kan få nok Fantasticon, vil vi inden auktionen holde generalforsamling i Foreningen Fantasticon. Det sker onsdag den 18. marts kl. 17.30 i Valby Kulturhus, 3. sal, lokale 4.

Dagsordenen er, som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder om sidste års festival.
3. Fremlæggelse af regnskab for foregående års drift samt sidste års festival.
4. Fremlæggelse af planer for dette års festival.
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af et foreløbigt budget for dette års festival.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse. Se § 5 stk. 2.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt