Foreningen Fantasticon

Foreningen Fantasticon blev stiftet i 2008 under navnet SF-Fan for at sikre, at der bliver holdt en årlig dansk festival for science fiction, fantasy og horror.

Man bliver medlem ved at betale entré til årets festival. Udover adgang til festivalen får man mulighed for at deltage i generalforsamlingen og påvirke Foreningen Fantasticon fremover.
Et medlemskab gælder kun for et bestemt år og giver kun adgang til det pågældende års festival. Medlemmer vil naturligvis blive indkaldt til den årlige generalforsamling.

Foreningen Fantasticons to opgaver er at udpege en eller flere koordinatorer og at have styr på økonomien. Resten af opgaverne ligger i arrangørgruppen, som koordinatoren/e sørger for at etablere.

Bestyrelsen i Foreningen Fantasticon:
Flemming R. P. Rasch (formand)
Lars Ahn Pedersen (kasserer)
Klaus Æ. Mogensen (menigt medlem)
Spritt Schapiro (menigt medlem)
Revisor: Bente Riis

Årets koordinatorer er Jesper Rugård Jensen og Lars Ahn Pedersen.