Dealer’s Room

Vi har ikke fortalt så meget om hvad der foregår i dealer’s room, men her er nogle af dem vi er sikre på vil dukke op:

Read Die Repeat: Forlag som udgiver bøger indenfor blandt andet horror og weird fiction.

Science Fiction Cirklen: En forening der også er forlag, og har et kæmpe bagkatalog af science fiction på dansk, plus sikkert flere nye interessante udgivelser.

Fantasticon: Fantasticon står selv for salg af et udvalg af bøger. Udover det, kører der en hollandsk auktion fredag-lørdag-søndag med faste priser på 20-10-5 kr. hhv. Mest bøger på engelsk.

Foreningen Fantastik: Foreningen som oprindeligt startede Fantasticon vil også være at finde på Fantasticon, men da de fleste aktive medlemmer i foreningen også er med til at arrangere Fantasticon, vil der ikke være en separat stand, men der vil være mulighed for at få gratis numre af foreningens blad Himmelskibet, fra da det var et trykt blad (det er nu et e-magasin).

Science Fiction Cirklen og Fantastik er også sponsorer for Fantasticon, og vi siger mange tak!

 

You may also like...