Fantasticon 2020 update

First some sad news for our foreign guests: Almost the whole program will be in Danish. Many Danes are not very comfortable with English, though they speak and understand it. We usually try to make

First some sad news for our foreign guests: Almost the whole program will be in Danish. Many Danes are not very comfortable with English, though they speak and understand it. We usually try to make as many program items as possible in English. But not this time. You may of course ask a panel or a speaker if they can speak English.

Vi er ved at have programmet færdigt, men har stadig et puslespil med tidspunkter at lægge og enkelte andre deltaler at blive færdig med. Der vil blandt være følgende på programmet:

1. Uddeling af Niels Klim-prisen med tilhørende paneldiskussion om dansk fantastik.

2. En snak med nogle af de små danske forlag som udgiver Fantastik.

3. Katastrofer i film og i litteratur (2 paneler).

4. Foredrag om den klassiske danske science fiction og katastrofe-forfatter Niels E. Nielsen.

5. Noget om rumfart, noget science fiction forfattere årgang 1920 og noget om dansk fantasy.

Det hele vil foregå som Zoom-webinars. Zoom startes i en almindelig browser, og vil downloade en lille app, når man starter det, som man herefter bruger. Man kan se og høre hvad der foregår, og stille spørgsmål til foredragsholder og paneldeltagere og kommentere hvad der foregår (via indbygget chat i Zoom). Dog vil enkelte dele af programmet være optaget på forhånd.

Man får adgang til Zoom webinarerne (et for hvert programpunkt) ved at “købe” en billet på Billetfix (den er gratis), hvorefter man vil komme på listen over dem der får tilsendt links til webinarerne.

Deltagere i Fantasticon vil også få tilsendt link til en Discord-server, hvor man fra om lørdagen inden Fantasticon til om søndagen efter Fantasticon kan diskutere det der er foregået på webinarerne. Her kan man også få fat i en arrangør med eventuelle spørgsmål. Desuden vil vi hver dag i middagspausen (12-13) have et Zoom-møde åbent hvor man kan mødes, og hvor alle kan sige noget (og se hinanden, hvis man han et webcam).